Beste Berchem Sport – Sympathisant | Koninklijk Berchem Sport

Koninklijk Berchem Sport

Nieuws

Beste Berchem Sport – Sympathisant

📁 Nieuws A-kern, Sponsors, Voetbalnieuws 🕔02.oktober 2013

Als voorzitter van Koninklijk Berchem Sport nam ik de vorige 2 seizoenen geregeld het woord via de website van onze club of in de vorm van een voorwoord, een dankwoord aan de medewerkers e.d. in het clubmagazine.

Stukjes met betrekking tot het succes van onze club: de eerste periodetitel, het behalen van de kampioenstitel seizoen 2011-2012, enzovoort.

De inhoud van dit schrijven ligt echter niet in dezelfde lijn.

Aangezien ik sedert enkele maanden niet meer in de mogelijkheid verkeer regelmatig op de club aanwezig te zijn zag ik mij genoodzaakt om, in onderling overleg met het bestuur, mijn functie tijdelijk over te dragen aan de ondervoorzitter, Dhr. Guido De Beule.

Dit met de bedoeling op korte termijn een definitieve oplossing te vinden.

Deze beslissing kwam er uit het oogpunt de vooropgestelde doelstellingen m.b.t. de groei van de club niet af te remmen door mijn afwezigheid. Een voorzitter moet nu eenmaal voldoende aanwezig zijn op zijn club wil hij deze goed doen functioneren: bijwonen van bestuursvergaderingen, wedstrijden en zo veel meer. Vanzelfsprekend verwachten ook de supporters die betrokkenheid: tijdens, maar ook na de wedstrijd.

Het bestuur heeft er steeds aan gewerkt firma’s en personen aan te trekken die het management van onze club kunnen versterken, alsook het financieel draagvlak te verbreden.

Een recente nauwere samenwerking met enkele reeds bestaande belangrijke sponsors resulteerde in een uitbreiding van het clubmanagement, alsook in een aanzienlijke versterking van de financiële inbreng.

Concreet komt het er op neer dat Dhr. Louis Convents, zaakvoerder van Promocon n.v., in de nabije toekomst het voorzitterschap van Koninklijk Berchem Sport van mij zal overnemen. Mijn lidmaatschap in de raad van bestuur van de vzw Koninklijk Berchem Sport 2004 blijft ongewijzigd.

Ik wens Dhr. Louis Convents alle succes toe met zijn nieuwe functie en hoop voor de club dat onder leiding van deze nieuwe voorzitter het succes van de afgelopen jaren kan worden verdergezet.

Als laatste hou ik eraan iedereen te bedanken die zich de laatste jaren heeft ingezet binnen de club, alsook het grote aantal trouwe supporters die “Den Barechoem “ zo speciaal maken.

Lang leve Berchem Sport
Marc Debie

Deel dit artikel met vrienden