Missie en Visie | Koninklijk Berchem Sport

Koninklijk Berchem Sport

Missie en Visie

  1. De missie (bestaansrechten / kernactiviteit van de club)

Er is gesticht te Berchem onder de benaming “ Berchem Sport” eene Vereeniging voor doel hebbende: Onderling aanleeren van alle gezonde lichaamsbewegingen in open lucht.

Met deze woorden opende in 1906 de oprichtingsakte van de club. De “gezonde lichaamsbeweegingen” waarvan sprake bestonden onder meer uit 100 en 1.400 meter loopkoers, ver- en hoogspringen met aanloop en vanuit stilstand, bolwerpen en touwtrekken. Voetbal kwam er pas een dik jaar later bij, maar zou snel alle andere sporten naar de achtergrond verdringen. Na amper enkele seizoenen had Berchem Sport zich tot de hoogste reeksen opgewerkt en werd duidelijk dat het een vaste waarde in het vaderlandse voetbal zou blijven.

Hoewel de oorspronkelijk recreatieve insteek zich gauw verlegde naar competitievoetbal werd de sociale rol die een vereniging met een dergelijke uitstraling in de gemeenschap kan en moet spelen nooit uit het oog verloren. Jarenlang werd er niet over Berchem Sport gesproken zonder het over zijn jeugdopleiding te hebben. Een traditie die reeds zijn oorsprong vond tijdens het interbellum, toen de club doelbewust én met succes ging ronselen bij de straatvoetballertjes in diverse wijken van de stad. Veel scouting hoefde er trouwens niet te gebeuren. De jeugd zakte spontaan in groten getale af naar het Rooi. Vooral het feit dat iedereen de kans kreeg om te voetballen onderscheidde de Berchemse jeugdwerking van die van andere clubs. Het was dan ook niet verwonderlijk dat uit die “mierenhoop” geregeld begenadigde voetballers opstonden. Zijn grootste successen vierde Berchem Sport niet toevallig met elftallen die hoofdzakelijk of vaak uitsluitend uit eigen kweek bestonden, of dat nu tijdens de jaren 20, 40-50 of 70 was. Zelfs in die jaren was zulks al een uitzondering geworden. In het fel veranderde voetballandschap van de voorbije decennia bleek het echter vaak onmogelijk opboksen tegen de grotere buren die beloftevolle spelertjes op steeds jongere leeftijd kwamen wegkapen, terwijl de instroom nog haast uitsluitend bleef bestaan uit jongens die elders waren afgewezen. Berchem Sport heeft, wat jeugdvoetbal betreft, echter een oude eer hoog te houden. De naam van zijn thuisbasis, het Ludo Coeckstadion, herinnert hier dagelijks aan. De voorbije jaren werd daarom hard en met succes gewerkt aan de herwaardering van onze jeugdwerking die ook in de toekomst met stip op het programma blijft staan.

  1. Algemeen streefdoel / toekomstbeeld van de club

De toekomst van Berchem Sport ligt in het amateurvoetbal, zonder daarbij te verzaken aan een gezonde ambitie die beantwoordt aan wat van een club met de geschiedenis, de weerklank, de entourage als Berchem Sport verwacht mag worden, maar waarbij de harde economische realiteit van een moderne voetbalclub niet uit het oog verloren wordt. De huidige clubleiding heeft wat dat betreft lessen getrokken uit het verleden, waar zowel een gebrek aan ambitie als een ongebreidelde eerzucht meermaals een fatale afloop kenden.

Ook op het vlak van zijn jeugdwerking heeft de club de voorbije jaren heel wat stappen ondernomen richting professionalisering. Dit leidde enkele jaren geleden onder meer reeds tot het behalen van een licentie voor nationaal voetbal, waar Berchem Sport veel te lang van verstoken was gebleven en leverde de club al twee keer op rij de hoogst haalbare score op de Double Pass-index voor jeugdvoetbal op. Dat de aanpak zijn vruchten afwerpt getuigt het feit dat bij aanvang van het seizoen 2019-20 liefst negen jeugdspelers aan de A-kern werden toegevoegd.

Het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de geboden opleiding en begeleiding op en naast het terrein blijft ook in de volgende jaren de absolute prioriteit van de Berchemse jeugdwerking. De recente samenwerking met RSC Anderlecht is daar een concreet voorbeeld van. Berchem Sport wil zich voorts onderscheiden van andere clubs in de omgeving door elke jongere de kans te geven om het beste uit zichzelf te halen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau, sportief én extra-sportief.

Daarnaast staat Berchem Sport ook open voor verdere diversifiëring. Zo biedt de club al enkele jaren een warm onderkomen aan voetballers met een mentale of fysieke beperking in het G-voetbal, brengen wij een dameselftal in lijn in tweede provinciale en bieden wij sinds dit seizoen ook recreatief seniorsvoetbal aan met een B-elftal in derde provinciale. Tot slot deelt de club op zijn beurt de in de voorbije jaren opgedane know-how met verschillende partnerclubs uit de Antwerpse regio.